Odgovor na zastupničku inicijativu (Amir Purić, 19.1.2023.g.)