Odgovor na zastupničko pitanje (Suada Halilović, 15.12.2023. – PRIME sokovi)