Odgovor na delegatska pitanja (Dževad Hadžić, 19.4.2024.)