Izvještaj o postupanju i primjeni ZOSPI za period juli-septembar 2023. godine