Direktor Ajdinović: Uspješno provedena sigurnosno-epidemiološka operacija zbrinjavanja građana BiH s leta iz Rima

Federalna uprava za inspekcijske poslove učestvovala je u sigurnosno-epidemiološkoj operaciji zbrinjavanja građana BiH koji su avionom doputovali iz Rima. U operaciji koju je pokrenulo Ministarstvo vanjskih poslova BiH, pored Federalne uprave za inspekcijske poslove, učestvovali su i Granična policija BiH, Obavještajno-sigurnosna agencija BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo zdravstva FBiH, MUP Kantona Sarajevo, Ispektorat Republike Srpske, MUP Republike Srpske, Federalni štab civilne zaštite, Krizni štab Kantona Sarajevo, epidemiolozi, te druge nadležne službe.

„Nakon slijetanja aviona, putnici su podvrgnuti zdravstveno-epidemiološkom tretmanu, a i kompletan prtljag je prošao dezinfekcijski tretman. Niko od putnika, prema onome što se moglo konstatovati na licu mjesta, nije imao bilo kakve zdravstvene probleme.

Avionom je doputovalo ukupno 47 putnika, od kojih je 18 državljana BiH s prebivalištem u FBiH smješteno u Studenski dom Bjelave u Sarajevu, 25 državljana BiH s prebivalištem u Republici Srpskoj kao i 4 državljana BiH s mjestom prebivališta u Brčko Distriktu smješteni su u karantin određen od strane nadležnih institucija Republike Srpske u Lukavici, gdje su prevezeni u pratnji Ministarstva unutrašnjih poslova RS. Tri člana posade su rješenjem federalnog sanitarnog inspektora također stavljena pod obavezni zdravstveni nadzor.

Radilo se zaista o vrlo složenom zadatku i zato je bio uključen veliki broj institucija. Sve je prošlo bez ikakvih problema“, izjavio je direktor Ajdinović. 

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović je iznio nove podatke o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno s 27.3.2020. godine, kako slijedi:

„Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH.

Podsjećam, od nedjelje, 15.3.2020. godine, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove rasporedila je inspektore iz svih 10 inspektorata na granične prijelaze, gdje trenutno 86 federalnih inspektorica i inspektora u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

Zaključno s danom 27.3.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 19.047 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 2.200 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 164 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Danas ističu mjere iz 426 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni inspektori, te 205 rješenja izdatih na GP Međunarodni aerodrom Tuzla, čime je do sad za ukupno 1.898 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole lica kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljena ukupno 281 zbirna službena zabilješka o nepoštivanju izrečenih mjera na ime većeg broja lica. U ovom trenutku možemo potvrditi da će protiv 58 lica biti pokrenuti prekršajni postupci.

Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u periodu od 15.-27.3.2020. godine na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona (od 23.3.2020. godine), izvršio 95 inspekcijskih nadzora i 108 kontrolnih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih je izrečeno ukupno 95 prekršajna naloga u iznosu od 189.400,00 KM. Kod 96 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene.

Kod 15 subjekata nadzora je evidentirano povećanje cijena artikala s Liste proizvoda na koje se primnjenjuje mjera neposredne kontrole cijena koja je sastavni dio Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena od 16.3.2020. godine (brašno, ulje, riža, kvasac, povrće, voće, zaštitne maske, sredstva za dezinfekciju, itd.). Jedan objekat – pekara je zapečaćen zbog rada bez odobrenja.

Ovim putem želim zahvaliti našim inspektoricama i inspektorima koji ulažu maksimalne napore 24 sata dnevno na prvoj liniji odbrane protiv širenja pandemije koronavirusa.

Zahvaljujem i kantonalnim policijskim i inspekcijskim organima, Graničnoj policiji BiH, Federalnoj upravi civilne zaštite i svim drugim organima i institucijama s kojima blisko sarađujemo na suzbijanju širenja pandemije i zaštiti stanovništva BiH“, kazao je direktor Anis Ajdinović.

 

Tabela: Pregled izdatih rješenja o izolaciji na dan 27.3.2020. godine

GRANIČNI PRIJELAZ

27.3.2020.

GP BIJAČA

56

GP ORAŠJE

186

GP IZAČIĆ

84

GP KAMENSKO

43

GP GORICA

16

GP BOSANSKI ŠAMAC

104

GP VELIKA KLADUŠA

174

GP DOLJANI

11

GP BOSANSKO GRAHOVO

0

GP OSOJE

16

GP GABELA POLJE

5

GP ČEPIKUĆE

3

GP NEUM I

8

GP NEUM II

26

GP IVANICA

18

GP AERODROM SARAJEVO

54

MC HALILOVIĆI

0

UKUPNO:

750

 

 Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba