Direktor Ajdinović: Nastavljaju se pojačani inspekcijski nadzori na području cijele Federacije BIH

Nastavljaju se pojačani nadzori nadležnih inspekcija na terenu, uz podršku dodatnog broja federalnih inspektora po ovlaštenju u cilju efektivnog dejstva na disciplinu građana i privrednih subjekata po pitanju primjene obavezujućih mjera. U uvjetima naročito pogoršane epidemiološke situacije u dogovoru sa kantonalnim inspekcijskim organima, zauzet je zajednički stav po kojem je potrebno hitno reorganizirati i usmjeriti aktivnosti svih nadležnih inspekcija prema prioritetnom sprečavanju daljeg širenja infekcije COVID-19 na teritoriju FBIH, kao i poduzimanje dodatnih napora kako bi se osigurao dodatan broj inspektora po ovlaštenju za obavljanje poslova sanitarne inspekcije, pored redovnih i učestalih incidentnih nadzora koje također vrše inspekcijski organi.

Po pitanju dostatnosti i broja raspoloživih inspektora, ranije smo navodili da se radi o oko 60 sanitarnih inspektora na području FBIH, s tim da su u saradnji s kantonalnim inspekcijama stvorene pretpostavke za davanje ovlaštenja inspektorima iz srodnih oblasti, kako bi se osigurao puni angažman raspoloživih kapaciteta. Federalna uprava za inspekcijske poslove je već ovlastila dodatan broj inspektora u cilju podrške i pomoći kantonalnim inspekcijama na terenu.

Inspekcijski organi provode pojačane inspekcijske nadzore na području FBIH nesmetano, s tim da je po pitanju kompleksnih nadzora u večernjim satima na raspolaganju i podrška policijskih organa. Fokus djelovanja biće usmjeren na područja visokog rizika od širenja infekcije prema informacijama i uputama federalnog/kantonalnih štabova.

U prethodnom periodu, intenzivirani su inspekcijski nadzori u nargila barovima i drugim ugostiteljskim objektima, s aspekta sanitarnih uvjeta i pridržavanja higijensko-epidemioloških mjera gdje su zabilježena pretežna kršenja i izricanje prekršajnih naloga, povodom nenošenja ili nepravilnog nošenja maski, neodržavanja fizičke distance, te pitanja dezinfekcije i dezobarijera, uglavnom na području Kantona Sarajevo, Unsko-sanskog i Srednjobosanskog kantona.

Prema trenutno dostupnim podacima, federalni inspektori su u od početka jula izvršili 447 inspekcijskih nadzora, kojom prilikom je izdato 26 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 48.000 KM.

Što se tiče načina djelovanja inspekcija, restriktivan pravac, najave i provođenje stroge primjene kaznenih odredbi i sankcija iz Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBIH shodno evidentno pogoršanoj epidemiološkoj situaciji,daju rezultate u smislu uozbiljenja subjekata nadzora na terenu, te je, nažalost, dominantnija bojazan od finansijske sankcije u odnosu na bojazan od prijeteće zaraze.

Prema zapažanjima iz kantonalnih kriznih štabova, prethodno je zabilježen porast broja zaraženih u uredskim prostorijama pravnih i fizičkih lica s većim brojem zaposlenih, te su u prethodnoj sedmici,  vršene usmjerene kontrole po pitanju poštivanja obavezujućih mjera iz kriznih planova pripravnosti pravnih i fizičkih lica koji zapošljavaju više od 20 radnika su unutar radnih prostorija.

Po uputama epidemiologa u Kantonu Sarajevo,u protekloj sedmici su izvršene kontrole kod velikog broja subjekata, kao što su službe nekoliko sarajevskih općina, javna preduzeća, javne ustanove i druge institucije, studentski centri, ali i drugi potencijalno rizični privredni subjekti koji zapošljavaju veliki broj radnika. U narednom periodu nastavljaju se aktivnosti i kontrole, kako u preostalim sarajevskim općinama, tako i u uredskim prostorijama drugih subjekata.

Prilikom vršenja navedenih kontrola većinom je konstatovano pridržavanje obavezujućih mjera unutar radnih prostorija, ali i u nekolicini slučajeva potreba za korigovanjem nedostataka kod kriznih planova pripravnosti.

Napominjemo, u periodu od marta mjeseca do završetka jula, prema objedinjenim podacima koje su dostavile kantonalne inspekcije, zajedno sa interventnim nadzorima federalnih inspektora, izvršeno je ukupno 11.813 inspekcijskih nadzora, doneseno 1.482 rješenja o otklanjanju nedostataka, izrečen 291 prekršajni nalog s finansijskim teretom od  od 498.815 KM, te 9 mjera o zabrani rada i 24 upozorenja.

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba