Direktor Ajdinović: Federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali 10.208 rješenja o izolaciji

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović dao je saopćenje za javnost, s podacima o postupanju federalnih sanitarnih isnpektora zaključno s 19.3.2020. godine, kako slijedi:

„Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH.

Podsjećam, od nedjelje, 15.3.2020. godine, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori su raspoređeni na devet dodatnih, uz šest redovnih graničnih prijelaza i GP Međunarodni aerodrom Sarajevo, gdje vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u Federaciju BiH.

Od proširenja provođenja mjera sanitarnog nadzora i obuhvatanja svih putnika koji ulaze u BiH preko graničnih prijelaza u FBiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove je rasporedila sve raspoložive kapacitete na 15 graničnih prijelaza i GP Aerodrom.

Od jutros su na GP Izačić i GP Orašje u funkciji i termalne kamere, koje omogućavaju bržu i efikasniju kontrolu putnika i zdravstveni tretman lica s povišenom tjelesnom temperaturom.

Zaključno s danom 19.3.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima u FBiH izdali su ukupno 10.208  rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 804 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza u FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektorata Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 61 lice – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta. Ovo se odnosi i na lica koja su doputovala preko Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Inspektorat RS je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostavio spiskove s podacima za ukupno 550 lica državljana BiH s prebivalištem na teritoriji FBiH, koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza u RS, dok je iz Inspektorata Brčko Distrikta po istoj osnovi Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostavljen spisak s ukupno 34 lica.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole lica kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji. U ovom trenutku možemo potvrditi da će protiv 16 lica biti pokrenuti prekršajni postupci.

Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u proteklih 5 dana po prijavama građana izvršio 42 redovna i 22 kontrolna inspekcijska nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih je izrečeno ukupno 45 prekršajnih naloga u iznosu od 98.200,00KM.

Zahvaljujemo kantonalnim policijskim i inspekcijskim organima, Graničnoj policiji BiH i svim drugim organima i institucijama s kojima blisko sarađujemo na suzbijanju širenja pandemije i zaštiti zdravlja stanovništva BiH“, kazao je direktor Anis Ajdinović.

 

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba