Direktor Ajdinović: 86 federalnih inspektorica i inspektora na graničnim prijelazima u FBiH izdali 17.680 rješenja o izolaciji

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović dao je saopćenje za javnost, s podacima o postupanju federalnih sanitarnih isnpektora zaključno s 25.3.2020. godine, kako slijedi:

„Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH.

Podsjećam, od nedjelje, 15.3.2020. godine, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove rasporedila je inspektore iz svih 10 inspektorata na granične prijelaze, gdje trenutno 86 federalnih inspektorica i inspektora u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u Federaciju BiH.

Pored GP Međunarodni aerodrom Sarajevo, termalne kamere instalirane su na GP Izačić, GP Orašje, GP Bijača i GP Kamensko.

Zaključno s danom 25.3.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima u FBiH izdali su ukupno 17.680 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 1.829 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza u FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 164 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Danas ističu mjere iz 130 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni inspektori, te 92 rješenja izdata od strane kantonalnih sanitarnih inspektora na GP Aerodrom Tuzla, čime je do sad za ukupno 662 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javaljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole lica kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljene ukupno 242 zbirne službene zabilješke o nepoštivanju izrečenih mjera, na ime većeg broja lica. U ovom trenutku možemo potvrditi da će protiv 58 lica biti pokrenuti prekršajni postupci.

Kao što je poznato, Federalna uprava za inspekcijske poslove je dana 23.3.2020. godine objavila Spisak osoba za koje je od strane policijskih službenika utvrđeno da se ne pridržavaju rješenja federalnih inspektora kojim su stavljeni pod zdravstveni nadzor i izolaciju i protiv kojih će biti pokrenuti prekršajni postupci. Nakon objavljivanja spiska, a po zaprimanju primjedbi od određenih osoba čija su imena objavljena, Fedeeralna uprava za inspekcijske poslove pristupila je dodatnim provjerama okolnosti na osnovu kojih je utvrđeno da nisu poštovali rješenja federalnih sanitarnih inspektora.

 U tom smislu sa objavljenog spiska su, do utvrđivanja svih činjenica, brisana imena osoba: 

 1. Kukić Edhem – Vogošća
 2. Aneđelko Šarac – Čitluk
 3. Boris Šarac – Čitluk
 4. Mario Pehar – Čitluk
 5. Tomislav Marinčić – Čitluk
 6. Robert Marinčić – Čitluk
 7. Ljubo Turudić – Čitluk
 8. Sudo Čustović – Sarajevo i
 9. Kadrić Naida – Sarajevo

 

Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u proteklom periodu po prijavama građana izvršio 81 redovni i 86 kontrolnih inspekcijskih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih je izrečeno ukupno 75 prekršajnih naloga u iznosu od 160.450,00 KM. Kod 86 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene.

Ovim putem želim zahvaliti našim inspektoricama i inspektorima koji ulažu maksimalne napore 24 sata dnevno na prvoj liniji odbrane protiv širenja pandemije koronavirusa.

Zahvaljujem i kantonalnim policijskim i inspekcijskim organima, Graničnoj policiji BiH, Federalnoj upravi civilne zaštite i svim drugim organima i institucijama s kojima blisko sarađujemo na suzbijanju širenja pandemije i zaštiti zdravlja stanovništva BiH“, kazao je direktor Anis Ajdinović.

 

Tabela: Pregled izdatih rješenja o izolaciji na dan 25.3.2020. godine

GRANIČNI PRIJELAZ

25.3. 2020.

GP BIJAČA

61

GP ORAŠJE

91

GP IZAČIĆ

46

GP KAMENSKO

112

GP GORICA

17

GP BOSANSKI ŠAMAC

101

GP VELIKA KLADUŠA

102

GP DOLJANI

1

GP BOSANSKO GRAHOVO

6

GP OSOJE

9

GP GABELA POLJE

1

GP ČEPIKUĆE

2

GP NEUM I

15

GP NEUM II

19

GP IVANICA

19

GP AERODROM SARAJEVO

67

MC HALILOVIĆI

9

UKUPNO:

678

 

Korigovani spisak osoba za koje je od strane policijskih službenika utvrđeno da se ne pridržavaju rješenja federalnih inspektora kojim su stavljeni pod zdravstveni nadzor i izolaciju i protiv kojih će biti pokrenuti prekršajni postupci

 

 1. Marlene Fritch – Sarajevo
 2. Krkić Sadeta – Ilijaš
 3. Kerla Semir – Hadžići
 4. Gajić Igor – Sarajevo
 5. Ivo Varzić – Orašje
 6. Goran Soldo – Prozor/Rama
 7. Nikola Džankić – Prozor/Rama
 8. Herić Pašaga – Kladanj
 9. Hušić Elvir – Sarajevo
 10. Alma Džahverović – Sarajevo
 11. Jozo Kozina – Grude
 12. Borogovac Jasmin – Visoko
 13. Drago Vranjić -Odžak
 14. Šejto Eldin – Vogošća
 15. Armin Pehlić – Bužim
 16. Tabak Mersudin – Hadžići
 17. Dragan Zekušić – Čapljina
 18. Slaven Prce – Čapljina
 19. Ozturk Birol – Turska
 20. Mihajl Šetkin (trebao boraviti u hotelu Holiday u Sarajevu, strani državaljanin)
 21. Sergej Simonov (trebao boraviti u hotelu Holiday u Sarajevu, strani državaljanin)
 22. Mujičić Reuf – Sarajeva
 23. Plakalo Emir – Sarajevo

 

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba