Informacija po zaduženju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA ZA PERIOD 16.11. – 30.11.2023. GODINE

I. U nadzorima na osnovu Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate nisu utvrđene nepravilnosti.

II. U nadzorima na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, nepravilnosti su utvrđene kod 10 subjekata nadzora – pravnih lica i jednog (1) subjekta nadzora – fizičkog lica:

PRAVNA LICA:

 1. MARS 97 D.O.O. SARAJEVO, MALOPRODAJA GRBAVICA
 2. IMEX TRADE BOSNIA D.O.O. SARAJEVO, PJ KUPA SHOP, NOVI GRAD-SARAJEVO
 3. VAAR D.O.O. SARAJEVO, NOVI GRAD-SARAJEVO
 4. M.A.S. SHOP D.O.O. SARAJEVO, PJ ČOBANIJA, SARAJEVO
 5. SUKA D.O.O. POSUŠJE
 6. 67PGM GRADNJA D.O.O. KALESIJA
 7. HIDANI D.O.O. KALESIJA
 8. TITANIK D.O.O. TUZLA PJ 4 MARKET KALESIJA
 9. DELUX EURO PROFI D.O.O. GRADAČAC
 10. MAX D.O.O. KISELJAK PJ STUP ILIDŽA

 FIZIČKA LICA:

 1. TR MILJOVKA SREBRENIK

Nadzori su vršeni na osnovu predstavki građana i u redovnom inspekcijskom nadzoru.

Na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/95, 70/08) propisano je: „Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.). Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM, a fizičko lice novčanom kaznom iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.“

Broj nadzora za posmatrani period:

 • Nafta i naftni derivati: 2 kontrole
 • Životne i druge namirnice: 39 kontrola
 • Ukupno: 41 kontrola
 • U kontrolama je utvrđeno 11 nepravilnosti, što podrazumijeva izdavanje 21 prekršajnog naloga s finansijskim teretom od 000,00 KM.

Podaci su dati na osnovu izvještaja federalnih inspektora.

– KRAJ –