FUZIP U MEDIJIMA: Direktor Ajdinović u emisiji “Administracija” Fakulteta za upravu UNSA

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović gostovao je u emisiji “Administracija” Fakulteta za upravu Univerziteta u Sarajevu.

Osma epizoda emisije aktuelizira zakonodavni okvir, funkciju, strukturu, ulogu i važnost inspekcija u sistemu državne vlasti u FBiH, a direktor Ajdinović je obrazložio zakonske, funkcionalne i provedbene aspekte rada i saradnje Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i inspekcijskih organa u SBK i HNK, te napore na daljoj profesionalizaciji i digitalizaciji inspekcija u FBiH.

Pored direktora Ajdinovića, o inspekciji govori i gospodin Amer Delić, doc.dr. za upravno-pravnu oblast na Fakultetu za upravu i eksterni edukator Agencije za državnu službu FBiH za oblast inspekcijskog nadzora.

Emisija je dostupna na Youtube kanalu Fakulteta za upravu, putem linka:

https://www.youtube.com/watch?v=nyWloZsVZNM&ab_channel=Fakultetzaupravu