Inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove izvršili 3.900 nadzora i izrekli 1.508 prekršajnih naloga

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u periodu od 03.10.2016. do 14.11.2016. godine, a u pogledu vršenja pojačanih inspekcijskih nadzora u unutrašnjoj kontroli na teritoriji Federacije BiH, ostvarila sljedeće rezultate:

  • izvršeno je 3900 inspekcijskih nadzora96 kontrolnih nadzora;
  • sačinjeno je 2667 zapisnika;
  • izdato je1508 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 2.228.920,00 KM
  • naplaćen je iznos od ukupno 482.897,31 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
  • izrečena je ukupno 341 upravna mjera;
  • izdato je 285 rješenja o otklanjanju nedostataka;
  • izrečeno je 56 mjera privremene zabrane rada;
  • od 1190 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
  • 258 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge;
  • od 3602 kontrolisana radnika, zatečeno je163 radnika „nacrno“. 

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja.Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.