Zajednički sastanak Inspektorata FBiH i RS sa predstavnicima IFC-a

Dana 13.06.2018. godine, gosp. Anis Ajdinović, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove i gosp. Danijela Batar, vršilac dužnosti direktora Republičke uprave za inspekcijske poslove, su održali radni sastanak sa predstavnicima IFC’s “Trade Facilitation Support Program and Risk-Based Inspections”.

Na sastanku su razgovarali o mogućnostima razvoja i unapređenja rada inspektorata u FBIH i RS kao i o olakšavanju prekogranične kontrole roba.