Zabrane uvoza

image

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST PROIZVODA: federalna sanitarna inspekcija zabranila uvoz 16 tona kakao praha

Federalna sanitarna inspekcija na graničnom prijelazu (GP) Bijača je danas, zbog zdravstvene neispravnosti, zabranila uvoz pošiljke 16.000kg kakao praha porijeklom…
image

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST PROIZVODA: federalni sanitarni inspektori u oktobru zabranili uvoz tri pošiljke

Federalni sanitarni inspektori na mjestu carinjenja (MC) Rajlovac su u toku oktobra 2021. godine, zbog neispunjavanja uvjeta o minimalno dozvoljenim…
image

Informacija o zabranama uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine

U proteklom periodu, u kontinuiranom nadzoru prekograničnog prometa roba, federalni granični inspektori su donijeli dvije zabrane o uvozu pošiljaka u…