USAID PODRŽAVA PROCES DIGITALIZACIJE INSPEKCIJSKIH SLUŽBI U FBiH

Sarajevo, 16. 07. 2021. – Robert Lopez, v.d. direktora Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH i Muamer Terzić, u ime Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP), ovlašteni rukovodilac sektora – pomoćnik direktora u Sektoru granične inspekcije FUZIP-a, su potpisali danas  Memorandum o razumijevanju za unapređenje rada inspekcijskih službi u sastavu Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Prema Memorandumu o razumijevanju, USAID-ov Projekat E-uprave će poboljšati efikasnost i učinkovitost inspekcija, povećati transparentnost, unaprijediti saradnju i elektronsku komunikaciju s organima i institucijama vlasti u BiH i FBiH povećanjem nivoa razmjene podataka iz digitalnih baza i poboljšati analitičke i izvještajne sposobnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Kroz ova unapređenja će biti ojačani i postojeći antikorupcijski mehanizmi Federalne uprave za inspekcijske poslove, a daljom digitalizacijom i modernizacijom će biti omogućeno brže, transparentnije i jeftinije pružanje usluga poslovnim subjektima, te napravljen iskorak u povezivanju administrativnih procesa u Bosni i Hercegovini od općeg značaja za zakonitost i pravilnost poslovanja u BiH, ali i kvalitet pružanja usluga građanima i privrednim subjektima.

Inspektori u FBiH će moći efikasnije obavljati svoj posao jer će novi informacijski sistem ubrzati i pojednostaviti planiranje i vršenje ciljanih inspekcijskih nadzora kod poslovnih subjekata koji posluju nezakonito. Transparentan i precizan rad  inspekcija suzbija korupciju, omogućavajući razvoj poslovanja i stabilnu ekonomiju.