USAID obezbijedio modernu informatičku opremu za Federalnu upravu za inspekcijske poslove

Danas je u Sarajevu održana ceremonija uručivanja savremene informatičke opreme koju je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u okviru projekta E-uprave donirala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u BiH.

Informatička oprema vrijednosti blizu 500.000,00 KM će biti dodijeljena federalnim inspektorima iz 11 federalnih inspektorata i Sektora granične inspekcije FUZIP, a dio je ukupne podrške USAID u BiH u usklađivanju zakonodavnog i regulatomog okvira elektronske uprave sa direktivama Evropske unije (EU) i najboljom međunarodnom praksom i razvoju novog softvera za poboljšanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti institucija koje pružaju usluge građanima i poslovnim subjektima.

„Direktor Ajdinović i njegov tim pokazali su potpunu posvećenost primjeni digitalnih rješenja koja će unaprijediti efikasnost, odgovornost i transparentnost inspekcija. Od 2020. godine sarađujemo na dizajniranju i razvoju dva ključna sistema – sistema E-inspektor za inspekcijski nadzor u unutrašnjem prometu u FBiH i sistema za upravljanje inspekcijskim nadzorom u prekograničnom prometu roba – BIMS. Ovim partnerstvom jačamo sisteme u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bismo osigurali sigurnost i kvalitet svih sektora koji utiču na živote građana, uključujući sektor sigurnosti hrane, vodoopskrbe, energije, okoliša, uvjeta rada, uvoza i mnoge druge oblasti. Ponosan sam na rad Vlade Sjedinjenih Američkih Država i podršku digitalnoj transformaciji BiH prema  boljoj upravi. Nastavićemo sarađivati s građanima, našim domaćim partnerima i međunarodnim donatorima kako bismo nastavili postizati napredak i ravoj Bosne i Hercegovine“, izjavio je gospodin Karl Wuster, direktor Ureda za ekonomski razvoj USAID u BiH.

Korištenje donirane opreme će, uz razvijene nove elektronske sisteme za provođenje inspekcijskog nadzora, donijeti višestruke koristi ne samo inspekcijama nego i poslovnim subjektima i građanima, na način da će se nadzori obavljati brzo i efikasno, unaprijeđen sistem izvještavanja omogućiti blagovremenu informaciju dostupnu i Vladi i građanima, a transparentnost putem web stranice omogućiti subjektima nadzora da putem dostupnih ček listi sami izvrše samoprocjenu nivoa poštivanja propisa iz svoje oblasti poslovanja” izjavio je direktor Anis Ajdinović.

Donacija obuhvata 90 laptopa i 50 desktopa sa pripadajućim licencama, 90 mobilnih printera, 50 monitora, 50 laserskih štampača, licenci i druge opreme, koja će omogućiti federalnim inspektorima, kako u unutrašnjem prometu, tako i onim sa radnim mjestima na graničnim prijelazima,  da kvalitetnije i efikasnije  obavljaju svoje redovne radne  obaveze primjenjujući najsavremenije informatičke tehnologije.

Osim savremene informatičke opreme, kroz USAID-ov Projekat E-Uprave razvijen je i novi elektronski sistem za inspekcijski nadzor u prekograničnom prometu roba – BIMS 2, a u završnoj fazi je i izrada novog inspekcijskog informatičkog sistema „E-inspektor 2“ kojim se  unapređuje postojeći sistem unutrašnje kontrole i uvode napredne funkcionalnosti koje će u značajnoj mjeri unaprijediti procese transparentnosti u pogledu efektivnijeg suzbijanja korupcije i sprečavanju  pranja novca.

Fotografije s ceremonije su dostupne na linku: https://photos.app.goo.gl/aGr7W8AmQ6VanNEe7

-KRAJ-

O PROJEKTU:

USAID u BiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) su 16.7.2021. godine u Sarajevu potpisali Memorandum o razumijevanju  u okviru Projekta E-uprave kojim se definiraju oblasti saradnje usmjerene na: poboljšanje funkcionalnosti, efikasnosti i učinkovitosti inspekcija, povećanje transparentnosti, unapređenje saradnje i elektronske komunikacije s organima i institucijama vlasti BiH i FBiH povećanjem nivoa razmjene podataka iz digitalnih baza i poboljšanje analitičke i izvještajne sposobnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove. Kroz ova unapređenja će biti ojačani i postojeći antikorupcijski mehanizmi Federalne uprave za inspekcijske poslove, a daljom digitalizacijom i modernizacijom će biti omogućena transparentnija saradnja FUZIP-a sa građanima i poslovnim subjektima.

Nova softverska rješenja u FUZIP-u koja je podržao USAID: 

 1. Border Inspections Management System – BIMS (Sistem za prekograničnu kontrolu roba) uspostavljen je 2017. godine u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Zastarijevanje softvera i preopterećenost sistema uzrokovali su zastoje koji su uticali na brzinu i efikasnost postupka prekogranične kontrole roba, a u toku korištenja su se pojavili i zahtjevi za proširenjem funkcionalnosti, kako u korist inspektora, tako i uvoznika i špediterskih kuća koji svakodnevnooriste usluge graničnih inspekcija. Od 2023. godine, uz podršku USAID-a, granični inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove, kao i privredni subjekti (uvoznici i špediterske kuće) koji obavljaju prekogranični promet roba, koriste novi savremeni Sistem za prekograničnu kontrolu roba (BIMS 2) u svakodnevnom poslovanju. Najvažnije funkcionalnosti novog sistema će omogućiti:
 • preciznije upravljanje unaprijed najavljenim zahtjevima uvoznika i špediterskih kuća;
 • standardizaciju i automatizaciju unosa zahtjeva;
 • automatizaciju obračuna naknada koje plaćaju subjekti nadzora;
 • potpuno administriranje pojedinačnih zahtjeva, uz jednostavnije praćenje statusa predmeta;
 • napredne statističke i analitičke mogućnosti izvještavanja;
 • povećan nivo razmjene informacija (podataka) sa drugim organima i institucijama vlasti;
 • unapređenje sigurnosti sistema i podataka.

Nova digitalna rješenja će znatno unaprijediti i olakšati rad federalnim graničnim inspektorima koji naporno rade kako bi prekogranični promet roba u BiH tekao u skladu sa zakonom. Ovo dodatno doprinosi bržem, transparentnijem i povoljnijem pružanju uluga privrednim subjektima.

USAID Projekat E-uprave nastavlja uspješnu saradnju s Federalnom upravom za inspekcijske poslove, te se u 2024.godini očekuje i završetak razvoja novog Sistema za upravljanje inspekcijskim nadzorom (E-inspektor 2) koji će se koristiti u inspekcijskim nadzorima u unutrašnjosti.

 1. Softver E Inspektor 2 je u završnoj testnoj fazi i isti bi u odnosu na postojeći infomatički menadžment sistem (IMS) trebao da omogući znatna poboljšanja, koja se ogledaju prije svega u platformi koja podržava:
 • kompatibilnost sa savremenom informatičkom opremom;
 • on-line sistem rada inspektora koji su na terenu;
 • planiranje inspekcijskih nadzora primjenom metode procjene rizika;
 • automatizovano kreiranje izvještaja uz bolje analitičke sposobnosti;
 • bolju informatičku dostupnost digitalnih baza propisa i određenih podataka za građane;
 • efektivnije obavještavanje subjekata nadzora o najavljenim inspekcijskim nadzorima;
 • samoprocjenu za subjekte nadzora;
 • razmjenu podataka putem web servisa sa drugim institucijama.