U sjedištu FUZIP održan sastanak federalnih i kantonalnih farmaceutskih inspektora

U petak, 21.10.2022. godine je u sjedištu Federalne uprave za inspekcijske poslove u Sarajevu, na poziv glavnog federalnog zdravstvenog inspektora prim.dr. Uzunović Nijaza, održan sastanak s farmaceutskim inspektoricama kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i resornih ministarstava iz Hercegovačko-neretvanskog i Srednjobosanskog kantona.

Sastanak je sazvan s ciljem razmjena iskustava, mišljenja, identifikacije problema, izazova i dilema u postupanju farmaceutskih inspekcija u FBiH i zauzimanja zajedničkog pristupa njihovom rješavanju. Federalna farmaceutska inspektorica mr.phar. Seadeta Strojil je prezentirala način i fokus rada federalnih farmaceutskih inspektora, te najčešća pitanja iz kontrolnih listi koja se koriste prilikom inspekcijskog nadzora u farmaceutskim ustanovama. Također je upoznala prisutne da se najčešće nepravilnosti u obavljanju apotekarske djelatnosti utvrđene u nadzorima federalne farmaceutskih inspektora, između ostalog, odnose na nepravilno vođenje knjiga evidencije opijatskih lijekova, prekoračenje propisanog radnog vremena, pravilnu primjenu režima izdavanja lijekova, te kapacitiranost farmaceutskih timova –obavezu da se tim u svakoj smjeni sastoji od minimalno jednog magistra i jednog tehničara. Također je informisala da federalni farmaceutski inspektori pri svakom nadzoru kontrolišu marže na lijekove, te da se svako prekoračenje zakonom propisane marže od 25% obavezno sankcioniše.

„Inspekcijski nadzor u oblasti farmacije je od visokog javnozdravstvenog interesa, zbog čega je iznimno važno da farmaceutski inspektori različitih nivoa koji provode inspekcijski nadzor redovno komuniciraju, koordiniraju i zajednički pristupaju uređenju ove oblasti. Federalni zdravstveni inspektorat stoji na raspolaganju kolegicama iz kantona, kako bismo na najbolji mogući način, prevashodno na temelju procjene rizika, usmjerili naše aktivnosti ka dostizanju visokog stepena zakonitosti u obavljanju farmaceutske djelatnosti“, izjavio je glavni federalni zdravstveni inspektor prim.dr. Nijaz Uzunović.

Prisutni su se složili da je za još kvalitetniji rad farmaceutskih inspekcija nužno uspostavljanje registra farmaceutskih ustanova u FBiH.

Sastanku su prisustvovale kantonalne glavne inspektorice iz kantonalnih uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona, te farmaceutske inspektorice iz Zeničko-dobojskog i Zapadno-hercegovačkog kantona, Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Srednjobosanskog kantona, federalne farmaceutske inspektorice Federalne uprave za inspekcijske poslove, te pomoćnik direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove – rukovodilac Sektora za pravne i opće poslove.

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba