U periodu od 29.05. do 21.06.2017. godine, federalni inspektori izdali 852 prekršajnih naloga u iznosu od 1.029.972,00 KM

U nastavku pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH, federalni inspektori su, u periodu 29.05. do 21.06.2017. godine, ostvarili sljedeće rezultate:

 • izvršeno je 1127 inspekcijskih nadzora i 22 kontrolnih nadzora;
 • sačinjeno je 1127 zapisnika;
 • izdat je 852 prekršajni nalog u ukupnom iznosu od 1.029.972,00 KM;
 • naplaćen je iznos od ukupno 290.547,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečeno je ukupno 115 upravnih mjera;
 • izrečeno je 31 mjera privremene zabrane rada;
 • od 335 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da 3 subjekat nadzora ne posjeduje fiskalni uređaj;
 • 57 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge;
 • od 621 kontrolisanih radnika, zatečeno je 48 radnika „nacrno“.

 

Podsjećamo, akcenat pojačanih inspekcijskih aktivnosti je na borbi protiv sive ekonomije, a inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Aktivnosti se vrše putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim tržišnim i inspektorima rada.

Zbirni rezultati od početka vršenja pojačanih inspekcijskih nadzora – od 20.03.2017. do 21.06.2017. godine, su sljedeći:

 • izvršeno je 4506 inspekcijskih nadzora i 107 kontrolnih nadzora;
 • sačinjen o je 4506 zapisnika;
 • izdata su 2894 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 3.685.354,00 KM;
 • naplaćen je iznos od ukupno 624.944,94 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečeno je ukupno 461 upravnih mjera;
 • izrečene su 104 mjere privremene zabrane rada;
 • od 1240 kontrolisanog privrednog subjekta u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da 7  subjekta nadzora ne posjeduju fiskalni uređaj;
 • 212 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge;
 • od 3907 kontrolisanih radnika, zatečena su 242 radnika „nacrno“.

 

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.

5 thoughts on “U periodu od 29.05. do 21.06.2017. godine, federalni inspektori izdali 852 prekršajnih naloga u iznosu od 1.029.972,00 KM

 1. Povratni ping: bacon999
 2. Povratni ping: quik 2000
 3. Povratni ping: post

Comments are closed.