U januaru izvršeno 2.138 inspekcijskih nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera u FBiH

Inspekcijski organi u Federaciji Bosne i Hercegovine i od početka 2021. godine nastavljaju provođenje pojačanih i usmjerenih timskih nadzora u skladu s naredbama kriznih štabova nadležnih ministarstava zdravstva i odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH, uz stalno praćenje informacija i uputa federalnog/kantonalnih kriznih štabova, ali i hitnu reakciju po prijavama građana. Bilježi se jednak intenzitet inspekcijskih nadzora u smislu provođenja važećih naredbi, a u smislu kontinuirane podrške inspekcijskih organa općoj stabilizaciji epidemiološke situacije u Federaciji BiH.

U smislu rezultata inspekcijskih nadzora provedenih na području FBiH po podacima dostavljenim od strane kantonalnih inspekcija, u januaru je od strane federalnih i kantonalnih inspektora izvršeno ukupno 2.138 inspekcijskih nadzora, te utvrđeno 213 prekršaja koji podrazumijevaju izdavanje 213 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 342.680,00 KM. Izdato je i 238 rješenja o otklanjanju nedostataka subjektima nadzora kod kojih su uočena manja odstupanja od naloženih mjera. Naime, kontrole su prema sublimiranim rezultatima vršene u svim prostorima pojačanog epidemiološkog rizika, što su: ugostiteljski objekti, trgovine, tržni centri, privredna društva s većim brojem zaposlenih, zdravstvene ustanove, ali i benzinske pumpe, područja uslužne djelatnosti itd. Po pitanju kršenja važećih mjera, prekršajni nalozi su izrečeni u slučaju zatečenih grubih nepravilnosti po pitanju nošenja maski, propisane distance, obavezne dezinfekcije itd., te u tom segmentu evidentno postoji tzv. zona opuštanja subjekata nadzora, na čije uozbiljenje utiče neprestano prisustvo inspektora, ali i organa unutrašnjih poslova na terenu, shodno obavezama predviđenim važećim naredbama.

Inspekcijski organi nastavljaju svoje aktivnosti u funkciji zaštite zdravlja stanovništva i stabilizacije epidemiološke situacije u FBiH.