U 2021. godini izvršena 29.664 inspekcijska nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera u FBiH

Rezultati rada inspekcijskih organa u FBIH u odgovoru na COVID-19: tokom
2021. godine izvršeno 29.664 inspekcijskih nadzora nad poštivanjem
higijensko-epidemioloških mjera u FBiH

  

Inspekcijski organi u FBiH, shodno ovlaštenjima i obavezama predviđenim pravnim propisima, naredbama i odlukama nadležnih institucija s ciljem zaštite zdravlja stanovništva od širenja zarazne bolesti izazvane pojavom koronavirusa, nastavljaju s vršenjem nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera svim raspoloživim kapacitetima, te poduzimaju sve aktivnosti u okviru svoje nadležnosti u borbi protiv COVID-19, kako bi adekvatno i zajednički odgovorili na ovaj specifični izazov i prijetnju kolektivnom zdravlju.

Tokom 2021.godine, prema sublimiranim podacima federalne i kantonalnih inspekcija, inspekcijski organi na području FBiH izvršili su ukupno 29.664 inspekcijskih nadzora, u okviru kojih je u slučajevima grubog kršenja obavezujućih mjera predviđeno izdavanje 1.447 prekršajnih naloga u iznosu od 2.231.278,00KM. Inspektori su subjektima nadzora kod kojih su ustanovljena manja odstupanja od propisanih mjera tokom 2021. godine izrekli upravne mjere u vidu 4.469 rješenja o otklanjanju nedostataka. Također, doneseno je 87 rješenja o zabrani rada fizičkim i pravnim licima, te 727 upozorenja radi otklanjanja nedostataka na licu mjesta. Najveći broj sanitarnih nadzora tokom 2021. godine izvršili su inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona i Kantona 10.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od ukupnog broja inspekcijskih nadzora nad provođenjem higijensko-epidemioloških mjera iz naredbi kriznih štabova nadležnih ministarstava zdravstva, inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su u prethodnoj godini izvršili 2.346 inspekcijska nadzora u okviru kojih su utvrdili prekršaje koji podrazumijevaju izdavanje 226 prekršajnih naloga u iznosu od 380.960,00 KM, te su izdali 289 rješenja o otklanjanju nedostataka, 79 rješenja o zabrani rada fizičkim licima i 727 upozorenja.

Priloženi evolutivni prikaz aktivnosti i rada svih inspekcijskih organa u FBIH, odnosno Federalne uprave za inspekcijske poslove na praćenju provođenja higijensko-epidemioloških mjera u unutrašnjoj kontroli, koje u svojstvu podrške nadležnim inspekcijama započinjemo nakon ukidanja stanja nesreće na području FBIH, odnosno krajem maja 2020. godine, služi praćenju konstante učešća federalnih inspektora u vršenju sanitarnih nadzora, te bilježi kontinuitet i konzistentnost ove Uprave usmjerenu na jačanje discipline subjekata nadzora na terenu, a iz koje je vidljivo da je intenzitet prilagođavan zahtjevima epidemiološke situacije i aktuelnim naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Samo u mjesecu decembru 2021. godine, a prije evidentnog pogoršanja epidemiološke situacije u FBIH, inspekcijski organi u FBIH su izvršili ukupno 1.796 inspekcijskih nadzora, kojom prilikom je kod grubo kršenja obavezujućih mjera izrečeno 75 prekršajnih naloga s finansijskim teretom u visini od 129.410,00 KM, kao i 341 rješenje o otklanjanju nedostataka, te sedam(7) zabrana rada pravnim i fizičkim licima. Od ukupno navedenog broja, federalni inspektori su u decembru 2021. godine izvršili ukupno 94 inspekcijska nadzora, koji su u 11 slučajeva rezultirali izdavanjem prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 23.500 KM, te
su izdata tri (3) rješenja o otklanjanju nedostataka, tri (3) rješenja o zabrani rada fizičkom licu i 60 upozorenja.

Kako bi se što efikasnije organizovao i proveo nadzor nad poštovanjem higijensko-epidemioloških mjera i naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, Federalna uprava za inspekcijske poslove još od početka 2020. godine sarađuje s drugim inspekcijskim organima u FBiH s ciljem intenziviranja i koordiniranja djelovanja kantonalnih, gradskih i općinskih inspekcija, a u kontekstu pravovremenog i adekvatnog sistemskog odgovora svih nadležnih inspekcija na području Federacije BiH.

U tom smislu, Federalna uprava za inspekcijske poslove je od početka epidemije u FBiH intenzivno i pravovremeno angažovana u smislu organizacije, koordinacije i provođenja higijensko-epidemioloških mjera, kao i kreiranja obrazaca, prikupljanja podataka i izvještavanja o poduzetim aktivnostima inspekcijskih organa.

Analizom ishoda izvršenih nadzora ističe se da je fokus inspekcijskih organa na provođenju preventivnih i korektivnih mjera, kroz koje će postupajući inspektori subjektima nadzora primarno ostaviti mogućnost otklanjanja uočenih nedostataka i usklađivanja poslovanja s propisanim mjerama. Do kršenja minimuma obavezujućih mjera najčešće dolazi u ugostiteljskim objektima, trgovinama, tržnim centrima, ali i privrednim društvima s većim brojem zaposlenih, odnosno na mjestima okupljanja većeg broja ljudi.

Federalna uprava za inspekcijske poslove jednakim intenzitetom nastavlja aktivnosti na pravovremenom planiranju sanitarnih nadzora, praćenju i djelovanju shodno zahtjevima nadležnih kriznih štabova uz prilagođavanje stepenu pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na koordinaciji i sinhronizaciji djelovanja svih inspekcijskih organa u FBIH s ciljem efektivnog sistemskog odgovora na postojeće prijetnje javnom zdravlju, te svakako ostaje na dispoziciji kantonalnim inspekcijskim organima za pružanje pomoći u organizaciji i vršenju nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera u Federaciji BiH.
S obzirom da od početka pandemije izazvane pojavom koronavirusa na istom zadatku i s istim ciljem inspekcijski organi u FBIH iskazuju spremnost i nivo saradnje dostatan da se odgovori na velike izazove i zadatke, na evidentno pogoršanje epidemiološke situacije u FBIH nadležne inspekcije u FBIH će u narednom periodu intenzivirati inspekcijske nadzore i prisutnost na terenu, s ciljem suzbijanja daljeg širenja bolesti i djelotvorne kontrole provođenja važećih higijensko-epidemioloških mjera u FBIH, te o kumulativnim rezultatima pravovremeno obavještavati zainteresirane javnosti.

Napominjemo, kazne za prekršaje propisane su Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, i to u rasponu od 3.000,00 – 10.000,00 KM za privredna društva, druga pravna lica i zdravstvene ustanove; za odgovorna lica u pravnim licima od 500,00KM do 2.000,00 KM; za nosioce privatne prakse i obrtnike od 2.000,00KM do 8.000,00KM; za fizička lica od 100,00 KM do 2.000,00 KM.

Apelujemo na građane i privredne subjekte da se pridržavaju propisanih mjera, te osiguraju pretpostavke za poštivanje svih preporuka, kako za dobrobit ličnog zdravlja, tako i za kolektivnu sigurnost i normalizaciju prilika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

– KRAJ –

One thought on “U 2021. godini izvršena 29.664 inspekcijska nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera u FBiH

Comments are closed.