Saopćenje za javnost

 Rezultati inspekcijskih kontrola formiranja cijena i marži u FBiH

Usljed destabilizacije prilika na svjetskom i domaćem tržištu, opće inflacije i povećane potražnje za robama široke potrošnje, apsolutni fokus inspekcijskih organa stavljen je na zaštitu potrošačkih prava građana i  minimiziranje posljedica krize na životni standard. Osim toga, inspekcijskim postupanjem nastojimo održati stabilnosti tržišta i osigurati da je sva raspoloživa roba široke potrošnje, naročito osnovne životne namirnice, plasirana u maloprodaji.Rad Federalnog tržišnog inspektorata odnosno ukupno 13 federalnih, tržišno-ugostiteljskih inspektora uključivao je prekovremeni rad, rad u neradnim danima odnosno rad za vrijeme praznika, shodno uvjetima i potrebi za stabilizacijom prilika na tržištu.

2.Federalni tržišni inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove je od početka 2022. godine do 31.5.2022. godine po pitanju kontrole implementacije Odluka Vlade FBIH izvršio:

  

PERIOD

 

VRSTA INSPEKCIJSKOG

NADZORA

BROJ NADZORA

BROJ UTVRĐENIH NEPRAVILNOSTI

BROJ/IZNOS PREKRŠAJNIH

NALOGA

Januar 2022.

Usmjereni inspekcijski nadzori

       5

      6

 6 PN          3.900 KM

Februar

2022.

Usmjereni inspekcijski nadzori/kontrola implementacije Odluka Vlade FBIH unutar redovnih inspekcijskih nadzora

       33

     14

31PN         68.850,00 KM

Mart 2022.

Usmjereni inspekcijski nadzori/kontrola implementacije Odluka Vlade FBIH unutar redovnih inspekcijskih nadzora

     157 

     83    

 161PN      149.100,00 KM

April 2022.

Usmjereni inspekcijski nadzori/kontrola implementacije Odluka Vlade FBIH unutar redovnih inspekcijskih nadzora

      89

    27

54 PN         35.400, 00 KM

Maj 2022.

Usmjereni inspekcijski nadzori/kontrola implementacije Odluka Vlade FBIH unutar redovnih inspekcijskih nadzora

        42

    18

36 PN        22.500, 00 KM

                    UKUPN0                                 326             148                288PN    279.750,00 KM

Tokom mjeseca marta 2022. godine u oblasti kontrole cijena naftnih derivata utvrđeno je 50,38% nepravilnosti, odnosno 34,62% kod osnovnih životnih namirnica.

Tokom mjeseca aprila 2022. godine u oblasti kontrole cijena naftnih derivata utvrđeno je 24,2% nepravilnosti, odnosno 64,29% kod osnovnih životnih namirnica.

Tokom mjeseca maja 2022. godine u oblasti kontrole cijena naftnih derivata utvrđeno je 43,47% nepravilnosti, dok je kod osnovnih životnih namirnica utvrđeno 42,10% nepravilnosti u ukupnom broju nadzora, što govori o trendovima umjerenog rasta i konstante u utvrđenim nepravilnostima od kraja januara odnosno februara mjeseca do danas.

 

Kada je u pitanju izdvajanje podataka za kontrole primjene Odluke o neposrednoj kontroli cijena naftnih derivata,  u maju mjesecu su izvršena 23 inspekcijska nadzora, kojom prilikom je utvrđeno 10 nepravilnosti, za koje je predviđeno izdavanje prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 12.500,00 KM. Kada je riječ o nivou utvrđenih nepravilnosti u maju mjesecu 2022. godine u ovoj oblasti je konstatovano cca. 43, 47% nepravilnosti u odnosu na ukupan broj nadzora. Nadalje, u mjesecu maju je na benzinskim stanicama izvršeno i 20 kontrolnih pregleda gdje je evidentirano da nije došlo do povećanja cijena.

 

Prema dostavljenim i nepotpunim podacima koje su dostavili kantonalni inspekcijski organi po pitanju kontrole cijena osnovnih životnih namirnica i naftnih derivata, kantonalni tržišni inspektori su od januara do aprila 2022. godine izvršili 2.078 inspekcijskih nadzora, povodom kojih je predviđeno izdavanje 717 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 502.700,00 KM, te su izdata 223 rješenja o otklanjanju nedostataka

 

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba