Saopćenje za javnost, 8.1.2019. godine

Dana 8.1.2020. godine, federalni tržišni, turističko-ugostiteljski inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su na poziv Granične policije Bosne i Hercegovine izvršili inspekcijsku kontrolu nad tekstilnom i ostalom robom u posjedu fizičkog lica na graničnom prijelazu Bijača, kojom prilikom je oduzeta navedena roba.

Shodno navedenom, u saradnji sa službenicima Granične policije Bosne i Hercegovine, tekstilna i ostala roba u količini od 1579 komada, koju u prometu nije pratila vjerodostojna dokumentacija iz koje se nedvosmisleno može utvrditi porijeklo robe, je u skladu s odredbama čl. 25 stav 2. Zakona o unutrašnjoj trgovini FBIH („Službene novine Federacije BiH“: 40/10, 79/17) stavljena van prometa prilikom prelaska granice.