Potpisan ugovor o uspostavi Interoperabilnog informacionog sistema

SARAJEVO, 3. novembra (FENA) – Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović i direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove RS-a Predrag Tomić danas su potpisali ugovor s predstavnikom firmi JV Lanaco d.o.o, Ping d.o.o. i InfoSoft Systems Draganom Ninićem u vezi s realizacijom projekta za uspostavu  Interoperabilnog informacionog sistema – IIS.

Radi se o sistemu koji će biti platforma za sve buduće razmjene podataka između institucija na svim nivoima vlasti.

Ajdinović i Tomić su istakli da je cilj projekta da osigura podršku reformi poslovnog okruženja  jačanje institucionalnih kapaciteta i infrastrukture, nastavak reformi i unapređenje inspektorata te procesa registracije biznisa u BiH.

Jedna od najvažnijih projektnih aktivnosti (komponenta 1) jeste uspostava Interoperabilnog informacionog sistema – IIS, koji će biti platforma za sve buduće razmjene podataka između institucija na svim nivoima vlasti, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Potpisnici ugovora su naglasili da se Projektom želi postići veći nivo iskorištenosti postojećih informacija, te povećanje koristi od razmjene informacija između organa, koji su uključeni u realizaciju Projekta.

Interoperabilni informacioni sistem će se sastojati od četiri kontakt tačke (u Vijeću ministara BiH, Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu) putem kojih će se omogućiti razmjena podataka između institucija na svim nivoima vlasti.

U proteklom periodu, dvije jedinice za implementaciju projekta (Sarajevo i Banja Luka) provele su postupak zajedničke nabavke Interoperabilnog informacionog sistema za Vijeće ministara, Federaciju BiH, Republiku Srpske i Brčko Distrikt BiH.

JV Lanaco d.o.o, Ping d.o.o. i InfoSoft Systems će odmah početi s razvojem softwarea, instalacijom opreme, a počet će i obuku za korištenje novog softwarea.

Ukupna vrijednost projekta “Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje – ICIS”  je 3.750.000 američkih dolara. Projekt implementira Svjetska banka u Bosni i Hercegovini,a finansira se sredstvima granta koje je osigurala Švedska agencija za međunarodnu saradnju SIDA.

Interoperabilnost kao pojam predstavlja mogućnost da dva ili više organa/institucije, različiti sistemi, zajedno rade i razmjenjuju informacije, pravno i tehnički.