Potpisan protokol o razmjeni podataka između inspektorata FBIH i RS

Radi osiguranja efikasnijeg rada i saradnje inspekcijskih tijela, Federalna uprava za inspekcijske poslove Sarajevo i Republička uprava za inspekcijske poslove – Inspektorat Republike Srpske, su dana 13.06.2018. godine zaključili  „Protokol o saradnji  u vezi korištenja i razmjene podataka“. Ovim protokolom definišu  se međusobna prava i obaveze prilikom korištenja podataka iz službenih evidencija o inspekcijskim nadzorima koje isti vode.  

Protokol su potpisali gosp. Anis Ajdinović, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove i gosp. Danijela Batar, vršilac dužnosti direktora Republičke uprave za inspekcijske poslove

Razmjena podataka će se realizovati putem interoperabilnog informacioni sistema – IIS, koji je uspostavljen na područiju čitave Bosne i Hercegovine. Razvijeni informacioni sistem je ustvari Servisana sabirnica ili GSB (eng. Goverment Servise Bus) te omogućuje razmjenu podataka i pristup podacima bez obzira na njihovu lokaciju i vlasništvo. Uspostava  navedenog informacionog sistema izvršena je u okviru ICIS (eng.  Improving Investment Climate and  Institutional Strengthening ) projekta Svjetske banke, koji je realizovan u periodu od 2014. do 2018. godine. Projekat je odobren  na osnovu Sporazuma o grantu između Svjetske banke (World Bank), Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) i Primaoca sredstava (BiH, FBiH, RS i BD).