Pojačani inspekcijski nadzori Federalne uprave za inspekcijske poslove od 13.oktobra 2014.godine na području cijele Federacije BiH

Federalna uprava za inspekcijske poslove od ponedjeljka, 13. oktobra 2014.godine vršit će pojačane inspekcijske nadzore na području svih deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Inspekcijske nadzore obavljat će više od 50 federalnih inspektora, u saradnji s kantonalnim inspekcijama i Federalnom i kantonalnim upravama policije, te će se provesti inspekcijske aktivnosti u kojima će se provjeravati izdavanje fiskalnih računa te radnopravni status uposlenih.
U vezi sa vršenjem pojačanih inspekcijskih kontrola direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak je istakao:
„Kontrole će se raditi u skladu s novim zakonima o prekršajima i inspekcijama. Gdje budu otkrivene nepravilnosti, objekti će biti zatvarani odmah, izricane kazne i oni neće moći biti ponovo otvoreni sve dok se ne otklone greške. Gdje bude potrebno, pozvat ćemo policiju da nam pomogne. Očekujemo da se odmah poveća i broj zaposlenih, kao i naplata poreza i doprinosa. Ne može jedan profesor ili ljekar raditi po ugovoru o djelu na još pet univerziteta ili privatnih ambulanti. Oni će morati zaposliti kvalitetne kadrove s biroa. Detaljno ćemo pretresti svaku ustanovu. Gdje nađemo nepravilnosti, izreći ćemo kazne u skladu s novim zakonskim rješenjima, a one su neuporedivo oštrije nego do sada. Više od 50 inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove tek pred kraj godine vratit će se u Sarajevo, a u međuvremenu će biti uveden red u oblastima zapošljavanja i prikupljanja prihoda. Mi ne želimo po svaku cijenu zatvoriti nijednu firmu, ali nećemo dopustiti ni javašluk.”
Inspekcijske kontrole vršit će se i vikendom te i izvan radnog vremena, a predmet inspekcijskih kontrola bit će svi privredni subjekti u Federaciji Bosne i Hercegovine sa akcentom na trgovinama, univerzitetima i zdravstvenim ustanovama.