Pojačani inspekcijski nadzor u Federaciji Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za inspekcijske poslove, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalni inspekcijski organi nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora u saradnji sa Poreznom upravom Federacije organizuju provođenje pojačanog inspekcijskog nadzora na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Navedene aktivnosti otpočinju dana 20.10.2013.godine a punu podršku prilikom realizacije vršenja inspekcijskih kontrola pružat će pripadnici Federalne uprave policije i Kantonalnih uprava policije. Pojačane nadzore vršit će preko 140 federalnih i kantonalnih inspektora a permanentni zadaci u vršenju inspekcijskih kontrola jesu suzbijanje rada „nacrno”, kontrola uplate plaća odnosno prijave i uplate doprinosa za zaposlenike, te kontrola fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svrha provođenja pojačanih inspekcijskih nadzora jeste poboljšanje stanja u oblasti poštivanja Zakona o radu te Zakona o fiskalnim sistemima u FBiH a sve u cilju stabilizacije uplate prihoda u fondove Zavoda PIO/MIO te kantonalnih zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH kako bi navedene institucije mogle nesmetano izvršavati svoje zakonom propisane obaveze.
Ovim putem obavještavamo sve privredne subjekte u Federaciji Bosne i Hercegovine da pojačane inspekcijske kontrole neće prestati sve dok se ne konstatuje da je stanje u predmetnim oblastima nadzora poboljšano, te želimo ukazati da provođenje inspekcijskih kontrola nema za cilj novčano sankcionisanje već unapređenje i pobaljšanje stanja u smislu dosljednog poštivanja zakona u oblasti rada i radnih odnosa i fiskalizacije u FBiH. Također želimo ukazati da će inspektori prilikom vršenja kontrola ukoliko utvrde kršenje navedenih zakonskih propisa (pored ostalih propisanih zakonskih mjera sankcionisanja) biti prinuđeni bez odlaganja izricati mjere zabrane rada.