Pojačan sanitarni nadzor nad uvozom pošiljki dječijih lutki i gumenih igračaka

Prema planu aktivnosti za 2016. godinu, a u skladu sa Zakonom o nadzoru nad tržištem („Službeni glasnik BiH“ br: 45/04, 44/07 i 102/09) i Odlukom o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate („Službeni glasnik BiH“ broj 04/10), Federalna uprava za inspekcijske poslove će u ovom i sljedećem mjesecu izvršiti monitoring nad uvozom dječijih lutki i gumenih igračaka koje mogu sadržavati navedenu supstancu u nedozvoljenim količinama. Ftalati se esteri ftalne kiseline koji se koriste kao plastifikatori, odnosno omekšivači za povećavanje elastičnosti najčešće plastičnih materijala.

U tom smislu, Federalna uprava za inspekcijske poslove će pooštriti sanitarni nadzor nad uvozom pošiljki koje sadrže dječije lutke i gumene igračke, te izvršiti laboratorijsku provjeru zdravstvene ispravnosti putem hemijske analize kojom će se utvrditi količina ftalata, s posebnom pažnjom na dječije lutke modela barbi, lutke bebe i gumene igračke koje imaju mekšu komponentu.

Uz zapisnik o uzimanju uzorka, Federalna uprava za inspekcijske poslove će poslati uzorke dječijih lutki i gumenih igračaka u laboratorije Zavoda za javno zdravstvo FBiH u Sarajevu i Mostaru, na provjeru zdravstvene ispravnosti na količine ftalata.

O rezultatima izvršenih inspekcijskih provjera i laboratorijskih nalaza javnost će biti blagovremeno informisana.