Pojačan inspekcijski nadzor životnih namirnica

Inspektorat sanitarno – zdravstveno – farmaceutske inspekcije Federalne uprava za inspekcijske poslove uputio je Kantonalnim ministarstvima zdravstva, Kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kantonalnim sanitarnim inspektorima i općinskim sanitarnim inspektorima preporuku da u nastupajućem Ijetnom periodu u uslovima velikih vrucina, a u cilju zaštite zdravlja stanovništva od zaraznih bolesti, pojačaju inspekcijski nadzor u objektima proizvodnje, prometa i skladištenja životnih namirnica, naročito u objektima proizvodnje i prometa lako kvarljivih namirnica, vode za piće u vodoopskrbnim objektima, u kupalištima i bazenima te da u okviru svojih ovlaštenja poduzmu sve zakonom predviđene mjere ( po potrebi putem ovlaštenih laboratorijskih ustanova izvršavanje provjere zdravstvene ispravnosti namirnica i vode, briseva ruku uposlenih, radne odjeće i radnih povrsina ). Inspektorat sanitarno – zdravstveno – farmaceutske inspekcije je ovim aktom ujedno uputio molbu da o izvršenim inspekcijskim nadzorima i eventualnim poduzetim mjerama navedeni organi obavjeste Federalnu upravu za inspekcijske poslove.