Pohvale i primjedbe

Pohvale i primjedbe

POHVALE I PRIMJEDBE

Promocija načela otvorenosti i transparentnosti inspekcijskih organa, uz proaktivan pristup javnosti, je temelj organizacijske uspješnosti s aspekta građana i subjekata nadzora, s jedne, i osnov za jačanje vlastite odgovornosti u obavljanju poslova u skladu sa zakonom, s druge strane.

Federalna uprava  za inspekcijske poslove teži ka uspostaljanju najboljih inspekcijskih praksi usklađenih sa zahtjevima i standardima Evropske unije, koje, između ostalog, podrazumijevaju i visok nivo saradnje s predstavnicima društvene zajednice, odnosno s ukupnom javnošću.

Kako bismo postigli naš cilj, molimo vas da svojim pohvalama i primjedbama doprinesete uspostavljanju efikasnije komunikacije i interakcije na kojima možemo graditi međusobno povjerenje i partnerstvo!

    VRSTA PORUKE

    PohvalaPrimjedba

    Ime i prezime


    Ime i prezime