Održan sastanak direktora Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove

Dana 21.09.2017. godine u sjedištu Federalne uprave za inspekcijske poslove održan je radni sastanak direktora i predstavnika Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog, Unsko-sanskog, Posavskog,  Zapadno- hercegovačkog, Bosansko- podrinjskog, Kantona 10, Kantona Sarajevo i predstavnika ministarstava iz Srednjobosanskog i Hercegovačko- neretvanskog kantona u kojima nije formirana kantonalna uprava. 

Sastanak je inicirao direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, gdin. Anis Ajdinović, obzirom na već realizovanu i planiranu saradnju u vršenju inspekcijskog nadzora, sa fokusom na borbu protiv sive ekonomije. 

Tematske cjeline o kojima se razgovaralo na radnom sastanku su:

  • Izvještaj o izvršenim zajedničkim inspekcijskim nadzorima u proteklom periodu;
  • Planiranje vršenja zajedničkih inspekcijskih nadzora do kraja tekuće godine;
  • Planiranje i izvještavanje o inspekcijskim nadzorima izvršenih po federalnim propisima;
  • Dostavljanje izvještaja o inspekcijskim nadzorima vršenim po ovlaštenju direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove;
  • Ostala problematika vezana za rad inspekcijskih tijela.

Direktor Federalne uprave, gdin. Anis Ajdinović, je nakon pozdravnih riječi dobrodošlice, u radnom dijelu sastanka upoznao prisutne sa izvještajem koji se odnosi na realizaciju provedenih aktivnosti u vršenju inspekcijskog nadzora, a koji je proveden u saradnji federalnih i kantonalnih inspektora. Konstatovao je da je,Vlada FBiH, razmotrila i usvojila prezentovani izvještaj o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove, te da se  isti u cijelosti može preuzeti sa web stranice Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Pored navedenog istakao je da će se, shodno žaključku Vlade FBiH, nastavit sa zajedničkim aktivnostima Federalne i kantonalnih uprava u IV kvartalu 2017. godine, na način da će se inspekcijski nadzori realizirati putem mješovitih inspekcijskih timova sačinjenih od strane federalnih tržišnih i kantonalnih inspektora rada.

Prisutni su usaglasili da je u cilju adekvatne analize rizika i interoperabilnosti u radu neophodno  unapređenje  baza podataka u smislu brže razmjene informacija  o postojećim poslovnim subjektima, te je istakanuto da su poduzeti određeni koraci u tom cilju.

Također, prisutni su usaglasili da će, shodno odredbama  Zakona o inspekcijama FBiH,  kantonalne uprave za inspekcijske poslove na polugodišnjem nivou dostavljati Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, izvještaje o radu u pogledu primjene federalnih i državnih propisa, a po ovlaštenju direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove. Usaglašeno je da se izvještaji dostavljaju prema utvrđenom obrascu.

Učesnici radnog sastanka su iskazali značaj dobre međusobne koordinacije, koja će putem razmjene ideja, mišljenja, kritičkih analiza i prijedloga u daljem periodu doprinijeti efikasnijem radu inspekcijskih organa u svojoj sredini, kvalitetnijim propisima, a time i jačanju povjerenja građana u rad inspekcijskih organa.

Dogovoreno je da Federalna uprava za inspekcijske poslove, shodno uočenim nedostacima u materijalnim propisima, koji se odnose na borbu protiv sive ekonomije, ponovo inicira prema resornim ministarstvima i drugim nadležnim organima izmjene i dopune zakonskih i   podzakonskih akata.