Od 25.04. do 07.06.2018. g., federalni inspektori izvršili 1839 nadzora i izdali 1122 prekršajna naloga u iznosu od 1.570.278,00 KM

U nastavku prvog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH u 2018. godini, federalni inspektori su, u periodu od 25.04. do 07.06.2018. godine, ostvarili sljedeće rezultate:

  • Izvršeno je 1.839 inspekcijskih nadzora i 38 kontrolnih nadzora;
  • sačinjeno je 1.839  zapisnika;
  • izdata su 1.122 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 1.570.278,00 KM;
  • naplaćen je iznos od ukupno 249.956,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
  • izrečeno je 236 upravnih mjera, od kojih se 108 odnosi na mjere privremene zabrane rada;
  • od  517 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
  •  33 subjekta nadzora nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

U saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, a prema dostupnim informacijama, u maju 2018. godine zatečena su 332 radnika „nacrno“, dok je ukupan broj osoba zatečenih na radu „nacrno“ u Federaciji BIH od početka 2018. godine 1.088.

Podsjećamo, akcenat pojačanih inspekcijskih aktivnosti je na borbi protiv sive ekonomije, a inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Aktivnosti se vrše putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim inspektorima rada.

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.