Obavještenje za javnost u vezi nekontrolisanog ispuštanja amonijačne slane vode u pogonu Sisecam Soda Lukavac

Obavještavamo građane da su dana 08.12.2016. godine, nakon učestalih prijava građana koji su se žalili na otežano disanje, miris amonijaka u zraku i druge zdravstvene tegobe, inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove odmah poduzeli hitne mjere iz svoje nadležnosti. Timskim inspekcijskim nadzorom dana 09.12.2016. godine, konstatovano je da se dana 08.12.2016. godine u operatoru Sisecam Soda Lukavac d.o.o. Lukavac u 13:30 sati desilo iznenadno odvajanje dekla na donjem dijelu PE TPCB tanka, zbog čega je došlo do nekontrolisanog ispuštanja amonijačne slane vode u prostor između pogona sirovog bikarbonata i magacina gotove robe, čijem se saniranju terena pristupilo odmah, a što je za posljedicu proizvelo da se miris amonijačnih para osjeti u centru Lukavca. Federalni inspektori su također konstatovali da je istog dana kod istog operatera došlo do naglog zastoja na kotlu 8, nakon čega je operator donio odluku da u 11:00 sati potpali male kotlove 2 i 3, što je moglo uticati da, uz nepovoljne klimatske uvjete, mjerna stanica u centru Lukavca izmjeri znatno povećanje suspendovanih čestica PM 2,5.

Federalni inspektori će, u skladu sa zakonima iz oblasti zaštite okoliša, izreći operatoru upravne i prekršajne mjere, s ciljem otklanjanja nepravilnosti, minimiziranja i sprječavanja sličnih incidenata u budućnosti, kao i s ciljem preduzimanja blagovremenog obavještavanja  građanstva o incidentnim situacijama.

O poduzetim mjerama obavještene su sve institucije, u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša.