Nastavak intenziviranih aktivnosti nadležnih inspekcija i rezultati pojačanih inspekcijskih nadzora na području Federacije BIH

U uvjetima pogoršane epidemiološke situacije, svi nadležni inspekcijski organi su u skladu s naredbama kriznih štabova nadležnih ministarstava zdravstva, kao i preporukama nadležnih zavoda za javno zdravstvo, prioritetno usmjereni na aktivnosti intenzivnog praćenja implementacije obaveznih epidemioloških mjera na terenu, a u cilju sprečavanja daljeg širenja i suzbijanja infekcije COVID-19 na području cijele Federacije BIH.

Osiguran je i dodatan broj inspektora po ovlaštenju za obavljanje poslova sanitarne inspekcije, odnosno puni angažman raspoloživih kapaciteta, kao i provođenje timskih nadzora u dosta ograničavajućim kadrovskim uvjetima. Federalna uprava za inspekcijske poslove je već ranije ovlastila dodatan broj inspektora kako bi se obezbijedilo kumulativno prisustvo inspekcijskih organa na teritoriji FBIH, kao pomoć i podrška kantonalnim inspekcijama.

Inspekcijski organi intenzivno rade na provođenju odredbi Zakona zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBIH  i provode pojačane inspekcijske nadzore od kraja maja mjeseca s fokusom  na sredine visokog epidemiološkog rizika, uz stalno praćenje informacija i uputa federalnog/kantonalnih kriznih štabova, ali i rad po prijavama građana.

Po zaprimljenim brojnim predstavkama građana, u prethodnom periodu izvršeni su timski inspekcijski nadzori na području KS, ZE-DO, te HNK, uz kontrole nad implementacijom mjera i osiguranja obaveznih sanitarnih uvjeta na području općine Neum. Prilikom kontrole hotela, trgovina i ugostiteljskih objekata federalni inspektori su konstatovali nepravilnosti u domenu nepridržavanja ili neadekvatnog provođenja minimuma epidemioloških mjera, ali i nepravilnosti po pitanju fiskalizacije.

Prema trenutno dostupnim podacima, federalni inspektori su u kontroli pridržavanja epidemioloških mjera od početka jula do početka septembra izvršili 513 inspekcijskih nadzora, kojom prilikom su izdata 42 prekršajna naloga s finansijskim teretom od  80.500 KM.

Napominjemo, u periodu od marta mjeseca do završetka avgusta, prema objedinjenim podacima koje su dostavile kantonalne inspekcije, zajedno sa interventnim nadzorima federalnih inspektora, u pogledu kontrole epidemioloških mejra izvršeno je ukupno 14.993 inspekcijskih nadzora, doneseno 1.735 rješenja o otklanjanju nedostataka, izrečeno 479 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od  810.815 KM, te 12 mjera o zabrani rada. Prema trenutno dostupnim podacima, u avgustu mjesecu je izrečeno 4.953 mjera samoizolacije za lica koja su ostvarila rizičan epidemiološki kontakt.

Što se tiče načina djelovanja inspekcija, restriktivan stav u smislu stroge primjene kaznenih odredbi i sankcija iz Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBIH imao je za efekat povoljne rezultate po pitanju discipline, odgovornosti i uozbiljenja subjekata nadzora na terenu. Shodno navedenom, u posljednje vrijeme se prilikom kontrola hotela, ugostiteljskih objekata i trgovina bilježi izvjestan broj manjkavosti u smislu nepravilne primjene i provođenja obavezujućih mjera u, ali se u vrlo kratkom roku otklanjaju nedostaci i o istom obavještava postupajući inspektor.

Kako je prema uputama epidemiologa u prethodnom periodu zabilježen porast broja zaraženih u uredskim prostorijama pravnih i fizičkih lica s većim brojem zaposlenih nastavljene su i usmjerene kontrole po pitanju provođenja kriznih planova pripravnosti pravnih i fizičkih lica koji zapošljavaju više od 20 radnika unutar radnih prostorija. Tokom ovih usmjerenih nadzora konstatovan je korektan nivo pridržavanja kriznih planova pripravnosti u općinama na području Kantona Sarajevo (Centar, Stari Grad, Novi Grad, Novo Sarajevo, Ilidža, Hadžići) i javnim preduzećima,  uz potrebu za otklanjanjem nedostataka u kriznim planovima pripravnosti određenog broja subjekata nadzora.