Na Bjelašnici otpočelo godišnje savjetovanje federalnih i kantonalnih inspektora u organizaciji FUZIP i Svjetske banke

Federalna uprava za inspekcijske poslove uz podršku „ICIS“ Projekta Svjetske banke, organizuje godišnje savjetovanje za inspektore u periodu 29. i 30.09.2016. godine, u hotelu „Bjelašnica“ u blizini Sarajeva. Uz federalne inspektore, savjetovanju prisustvuju i kantonalni inspektori predstavnici kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i kantonalnih organa nadležnih za vršenje inspekcijskih poslova, a sve u cilju sticanja dodatnih i obnavljanja postojećih znanja, razvijanja vještina, kao i poboljšanja međusobne saradnje i komunikacije između različitih nivoa inspekcija, obzirom da je iskazana zajednička intencija ka boljoj i intenzivnijoj međuagencijskoj suradnji. Ovakav vid edukacije predstavlja praktični dodatak redovnom radu i aktivnostima, jer se inspektori educiraju vezano za primjenu relevantnih propisa koji se odnose kako na provođenje inspekcijskog nadzora tako i na upravno postupanje, a od posebnog značaja je pored primjene Zakona o inspekcijama FBiH primjena Zakona o  prekršajima FBiH te Zakona o upravnom postupku FBiH. Također poseban akcenat stavljen je na djelovanja svih federalnih inspektora u unutrašnjem i prekograničnom nadzoru, a sve u cilju borbe protiv sive ekonomije i suzbijanja rada “nacrno”. Aktivno učešće na ovom seminaru pored predavača iz ove Uprave, uzeli su i Edib Kučuković, sudac Općinskog suda u Visokom, Mensur Hadžimusić, advokat, te Muzafera Kalabušić iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH.