Još niste zakasnili, licencirajte Vaše računarske programe!

Federalna uprava za inspekcijske poslove, u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i nadležnim kantonalnim inspekcijskim organima 24.04.2013.godine pokrenula je kampanju redovnog inspekcijskog nadzora na području Federacije BiH nad zaštitom autorskih prava u korištenju i distribuciji računarskih programa.
Kontinurano vršenje inspekcijskog nadzora nad zaštitom autorskih prava kompjuterskih programa u svrhe korištenja i prometovanja je već pokazalo rezultate ne samo u podizanju svijesti građana i privrednih subjekata u Federaciji BiH nego i u objavljenom Izvještaju o napretku Evropske komisije za BiH kada su u pitanju EU integracije. 
Prva akktivnost implementacije pojačanog nadzora zaštite autorskih prava korištenja i prometa kompjuterskih programa na području FBiH realizovana je u aprilu 2012. godine, te nastavak aktivnosti na ovom području već je proizveo značajne rezultate za cijelu Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da je ova oblast jedna od rijetkih koja je dobila pozitivnu ocjenu u Izvještaju o napretku za Bosnu i Hercegovinu. 
Predmetom nastavka inspekcijskih kontrola bit će svi privredni subjekti u FBiH koji se bave prometovanjem i korištenjem kompjuterskih programa, a pojačani inspekcijski nadzori u FBiH počinju 13.05.2013.godine i trajat će mjesec dana, nakon čega će biti nastavljeni kontinuirani inspekcijski nadzori u ovoj oblasti.
Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak kazao je da je osnovni cilj kampanje educirati i podići svijest pravnih i fizičkih osoba za potrebom korištenja, distribuiranja i prometovanja licenciranih softvera te zaustaviti ekspanziju tzv. sive ekonomije koja prije svega podrazumijeva izbjegavanje plaćanja poreza na dodanu vrijednost na promet kompjuterskim programima. Uz inspekcijske nadzore, kako je najavljeno, upriličena je i medijska kampanja koja će u okviru preventivnog djelovanja omogućiti korisnicima nelicenciranih kompjuterskih programa da iste legalizuju bez primjene represivnih mjera od strane inspekcija.
Direktor Tirak je naglasio da su inspektori obučeni za ovaj vid nadzora i da su upoznati sa svim problemima, jer je procjena da je u BiH 66 % softvera nelegalno, što je svrstava u neku srednju poziciju kada je riječ o zemljama okruženja.
Zbog piratskih softvera, kako je istaknuo, BiH godišnje, u vidu poreza, gubi oko 14 miliona američkih dolara te oko 1.400 radnih mjesta.
Temeljni zakon za spomenutu oblast u BiH je Zakon o autorskom i srodnim pravima koji pruža zaštitu kompjuterskim programima koji predstavljaju vlastitu individualnu intelektualnu tvorevinu autora.