Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora – usluga sevis i održavanje vozila Federalne uprave za inspekcijeske poslove.pdf