Izvršen inspekcijski nadzor nad radom 105 benzinskih pumpi u Federaciji BiH

Federalni tržišni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove u periodu od 17.05 – 10.06.2011.godine izvršili su inspekcijsku kontrolu nad primjenom odredbi Pravilnika o o evidentiranju i kontroli prometa naftnih derivata putem ugrađene opreme na benzinskim pumpama u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, broj: 67/10, 2/11 i 21/11). Kontrolisano je 105 benzinskih pumpi i utvrđeni su nedostaci kod 91 benzinskih pumpi. Za utvrđene prekršaje inspektori su izdali 182 prekršajna nalogu u ukupnom iznosu od 310.320,00 KM.