Inspektori FUZIP u prvih šest mjeseci 2023. godine izvršili 76.037 inspekcijskih nadzora u FBIH

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u vršenju inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH u periodu od početka januara do kraja juna 2023. godine ostvarila sljedeće rezultate:

  • izvršeno je 037 inspekcijskih nadzora, od toga 70.142 u prekograničnom i 5.895 u unutrašnjem prometu;
  • sačinjeno je 390 zapisnika, uzeto 2.520 uzoraka, te su izdata 894 fitocertifikata;
  • izdata su ukupno293 rješenja, od kojih 70.142 u prekograničnom i 1.151 u unutrašnjem prometu;
  • za utvrđene prekršaje je predviđeno izdavanje899 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 2.855.779,00 KM;
  • naplaćeno je ukupno 136.590,50 KM na ime taksi i naknada u prekograničnom prometu roba;
  • utvrđen je iznos za naplatu od ukupno874,88 KM na ime naknada za vode, zrak, ceste, elektroenergetski i ambalažni otpad, te pripadajuće takse;
  • van prometa je stavljena roba u vrijednosti od962,00 KM
  • doneseno je 11 zabrana uvoza roba u BiH, čime je spriječeno stavljanje na tržište i upotreba nedozvoljenih ili neispravnih prehrambenih i proizvoda opće upotrebe.

„Federalna uprava za inspekcijske poslove rezultatima ostvarenim u redovnim i pojačanim inspekcijskim nadzorima i u 2023. godini potvrđuje svoje opredjeljenje ka poduzimanju maksimalnih napora u borbi protiv sive ekonomije, zaštiti okoliša, kontroli poticaja u poljoprivredi, ispunjavanju zakonskih obaveza iz oblasti cestovnog prijevoza, te iz oblasti veterinarskih, higijenskih i sanitarnih standarda privrednih subjekata koji posluju s hranom,  a s ciljem zaštite zdravlja stanovništva, okoliša, prava potrošača i poštivanja zakonitosti u poslovanju privrednih subjekata u FBiH čije je djelovanje u nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove“, izjavio je direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, gospodin Anis Ajdinović.

Ova Uprava putem Federalnog tržišnog inspektorata od aprila 2021. godine neprekidno provodi i nadzor nad poštivanjem odluka Vlade FBiH o ograničavanju marži pojedinih osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda, te nafte, a od početka 2023. godine u tom smislu je izvršeno 377 inspekcijskih nadzora, u okviru kojih su kod 127 subjekata nadzora utvrđene nepravilnosti koje podrazumijevaju izdavanje 228 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 141.250,00 KM. Podsjećam da nadležnost u ovoj oblasti dijelimo s kantonalnim inspekcijskim organima, te je, prema do sada dostavljenim podacima od kantonalnih inspekcijskih organa, u FBiH od početka godine izvršeno ukupno 998 inspekcijskih nadzora, u okviru kojih su utvrđene nepravilnosti koje podrazumijevaju izdavanje 509 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 309.402,00 KM, te izdata 53 rješenja o otklanjanju nadostataka. Naglašavam da su podaci nepotpuni, a od početka primjene odluka u aprilu 2021. godine, inspekcijski organi u FBiH izvršili su više od 6.000 nadzora, utvrdili prekršaje koji podrazumijevaju izdavanje najmanje 2.000 prerkšajnih naloga, s finansijskim teretom od najmanje 1.500.000,00 KM.

Od marta 2023. godine, svi federalni inspektorati provode i pojačane inspekcijske nadzore u oblasti sive ekonomije u skladu s “Programom pojačanih inspekcijskih nadzora na području svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period mart-avgust 2023. godine”, a predmet inspekcijskih kontrola su, između ostalog, prometovanje roba i usluga, vođenje poslovnih knjiga, prometovanje drvnih sortimenata, građevinskog materijala, izdavanje fiskalnih računa, korištenje novčanih poticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, obavljanje farmaceutske djelatnosti, te nadzori u drugim oblastima iz nadležnosti 11 federalnih inspektorata, kako bi se sistemski i sveobuhvatno tretirali pojavni oblici sive ekonomije i rada na crno u FBiH” dodao je direktor Ajdinović.

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.

Apelujemo na građane da uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave 033 / 22 66 44 (otvoren 24 sata)

– putem obrasca PRIJAVI NEPRAVILNOST na web stranici FUZIP: https://fuzip.gov.ba/prijavi-nepravilnost/

– e-mail info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

– KRAJ –

 

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba