Inspekcijski nadzori u rudnicima FBiH

U okviru vršenja redovnih inspekcijskih nadzora u rudnicima koji posluju u sastavu Koncerna Elektroprivreda BiH i rudnika u kojem upravljačka prava, odnosno ovlaštenja vrši Vlada FBiH, po osnovu učešća državnog kapitala, Federalna uprava za inspekcijske poslove vrši sveobuhvatne inspekcijske nadzore u RMU „Banovići“ d.d. Banovići.

Nadzor će u narednim danima vršiti federalni rudarski inspektori, inspektor posuda pod pritiskom, inspektori zaštite okoliša, građevinski inspektor, inspektori rada za radne odnose, inspektori za hranu, veterinarski inspektori, inspektor za kvalitet tečnih naftnih goriva, inspektori za ceste i cestovni saobraćaj i tržišni inspektori.

U predstojećem periodu, inspekcijski nadzori će se vršiti i u ostalim rudnicima iz sastava Koncerna Elektroprivrede BiH, a s ciljem utvrđivanja trenutnog stanja i unapređenja poslovanja rudnika, kao i ispunjavanja obaveza iz upravnih mjera naloženih u okviru ranijih redovnih inspekcijskih nadzora.

 

– KRAJ –