Inspekcijske kontrole zabrane promovisanja duhanskih proizvoda

Federalna tržišna inspekcija utvrdila je u oktobru mjesecu ove godine da se putem medija, te istaknutih plakata na panoima, fasadama zgrada, kioscima i tržišnim centrima u Kantonu Sarajevo vrši promocija duhanskih prerađevina. To je i bio razlog da je u cilju suzbijanja i sprečavanja nezakonite promocije duhanskih prerađevina federalna tržišna inspekcija kod proizvođača uvoznika i trgovaca izvršila nadzor nad primjenom Zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina kojim je propisana zabrana ove promocije. U ovim kontrolama izvršen je nadzor kod 1 proizvođača, 2 uvoznika i 3 trgovca za koje je utvrđeno da vrše promociju duhanskih prerađevina, te je u cilju zabrane doneseno 5 rješenja o zabrani ove promocije, te izdano 12 prekršajnih naloga u visini od 63.000,00 KM. Evidentno je da je federalna tržišna inspekcija poduzela mjere protiv proizvođača, uvoznika i trgovaca, ali ne i spriječila promociju duhanskih prerađevina, te je u ovom slučaju svaka prijava građana iz Kantona Sarajevo kao i građana Federacije BiH doprinos da se ove nezakonitosti spriječe i kazni svaki prekršitelj koji je dao sebi takvu slobodu da ne primjenjuje zakonom propisane zabrane.
Kontakt telefoni federalne tržišne inspekcije: 033/563-368 033/563-369 i 036/310-926