Informacija po zaduženju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

Na vanrednoj sjednici održanoj 9.3.2022. godine, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH donio je Zaključak (broj: 01-02-485/22 od 14.3.2022. godine) kojim zadužuje Federalnu upravu za inspekcijske poslove da sedmično saopćava javnosti informacije o inspekcijskim nadzorima koje će sadržavati podatke o imenima privrednih subjekata koji su kršili odluke Vlade FBiH u vezi s propisanim maržama za životne namirnice i naftne derivate, kao i o visini izrečenih kazni prema Zakonu o kontroli cijena u FBiH.

Vezano za naprijed navedenu obavezu, Federalni tržišni inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove je, provodeći zaduženje, prikupio podatke u vezi obavljenih nadzora u kontrolama poštivanja primjene Odluka Vlade Federacije BiH za period od 14.3. do 20.3.2022. godine, o čemu objavljujemo podatke kako slijedi:

1. Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode (17 proizvoda) 

U konkretnom, vezano za kontrolu poštivanja Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, u periodu od 14.3.2022. godine do 20.3.2022. godine, kod 3 subjekta nadzora utvrđene su 3 nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, za što su, ili će biti pokrenuti postupci utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti.

Subjekti nadzora (PRAVNA LICA) kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedene Odluke su:

1. PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO

2. MARK MARKET D.O.O. MOSTAR                                                    

3. MERCATOR D.O.O. SARAJEVO – MOSTAR    

Nadzor nad radom naprijed navedenih trgovaca vršen je na osnovu predstavki građana.

2. Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate

Vezano za kontrolu poštivanja Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, u periodu od 14.3.2022. godine do 20.3.2022. godine, kod 16 subjekata nadzora utvrđeno je 17 nepravilnosti u primjeni Odluke, za što su, ili će biti pokrenuti prekršajni postupci utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti.

Subjekti nadzora kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedene Odluke su:

1. BELAMIONIX D.O.O. BRČKO D. – TEŠANJ

2. ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO – OLOVO

3. KANTIĆ D.O.O. TEŠANJ

4. HOLD INA D.O.O. SARAJEVO-MOSTAR

5. F 1 D.O.O. POSUŠJE

6. LPG PROMET D.O.O. POSUŠJE

7. PETROL BH OIL D.O.O. SARAJEVO-ŠIROKI BRIJEG

8. G PETROL D.O.O. SARAJEVO-ŠIROKI BRIJEG

9. NASKO D.O.O. GRAČANICA

10. K BENZ D.O.O. LJUBUŠKI

11. TI OIL D.O.O. STARA BILA – GRUDE

12. NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA – TOMISLAVGRAD

13. REBAC BENZ D.O.O. ČAPLJINA

14. DE FUEL D.O.O. LUKAVAC

15. IN-VIVO DIZAJN D.O.O. ŽIVINICE

16. KOP I KO D.O.O. ŽIVINICE                                      

Nadzor nad radom gore navedenih distributera naftnih derivata vršen je na osnovu predstavki građana i izvještaja sa sistema IS NK PND Federalnog ministarstva trgovine. Kod jednog subjekta nadzora utvrđeno je više nepravilnosti shodno broju benzinskih stanica na području Federacije BiH.

Kaznene odredbe propisane su članom 14. Zakona o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/95 i 70/08 ) kojim je utvrđeno: „ Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.).

Za radnju iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.“

Napominjemo da će Federalna uprava za inspekcijske poslove, na temelju Zaključka kolegija i Zaključka Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH s vanredne sjednice održane 9.3.2022. godine, na svojoj službenoj web-stranici sedmično objavljivati nazive pravnih i fizičkih lica kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedenih Odluka.

– KRAJ –

3 thoughts on “Informacija po zaduženju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

  1. Povratni ping: Stay in Latvia

Comments are closed.