Informacija po zaduženju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA ZA PERIOD 01.7. – 15.7.2022 GODINE

 

I. Nadzor na osnovu Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate

1. PETROL BH OIL COMPANY DOO SARAJEVO, BS OTES ILIDŽA

2. PETROL BH OIL COMPANY DOO SARAJEVO, BS VOGOŠĆA

3. PETROL BH OIL COMPANY DOO SARAJEVO, BS SIMIN HAN

4. HOLD INA D.O.O. SARAJEVO BS STUP

5. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO BS HOTONJ

Nadzor nad  radom distributera naftnih derivata vršen je na osnovu predstavki građana i izvještaja sa sistema IS NK PND Federalnog ministarstva trgovine, te je utvrđeno 5 nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate.

II. Nadzor na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode

Nadzor nad  radom  trgovaca vršen je na osnovu predstavki građana, te kod kontrolisanih pravnih lica nisu utvrđene  nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode.

Novčane kazne propisane su članom 14. Zakona o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/95 i 70/08 ) u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za pravno lice i u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu.

-KRAJ-