Informacija po zaduženju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA
SHODNO ZAKLJUČKU PARLAMENTA F BIH ZA PERIOD 01.05.-31.05.2022 GOD.

I..Nadzor na osnovu Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate :
1. ČAVKUNOVIĆ-BP D.O.O. BIHAĆ
2. IBRAHIMOVIĆ D.O.O. B. KRUPA
3 . HOLDINA D.O.O. SARAJEVO
4. GRAND BENZ D.O.O. V. KLADUŠA
5. SUDO LUKA D.O.O. V. KLADUŠA
6. EURO JET D.O.O. BIHAĆ
7. PETROL BH OIL D.O.O. SARAJEVO-VOGOŠĆA / 3 BS /
8. IM-OIL D.O.O. ŽEPČE

Nadzor nad radom gore navedenih distributara naftnih derivata vršen je na osnovu predstavki građana i izvještaja sa sistema IS NK PND Federalnog ministarstva trgovine te je utvrđeno 10 nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate.
Na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena (Službene novine Federacije broj: 2/95, 70/08 ) propisanje: „ Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.).
Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.“

2.Nadzor na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode:

PRAVNA LICA:
1. BAJRA D.O.O. TRAVNIK-MOSTAR
2. JABLAN D.O.O. SREBRENIK
3. +YIMOR D.O.O. DOMALJEVAC- MAGLAJ

4. ARMANI TRADE D.O.O. ŽEPČE
5. DEMFRES D.O.O. BUGOJNO
6. SEDMICA D.O.O. ŽIVINICE

FIZIČKA LICA:
1. TR MINIMARKET VASILJ ČITLUK
2. TR ALVER KAKANJ

Nadzor nad radom gore trgovaca vršen je na osnovu predstavki građana te je utvrđeno 8 nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode / 6 kod pravnih lica i 2 kod fizičkih lica /
Na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena (Službene novine Federacije broj: 2/95, 70/08 ) propisanje: „ Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.).
Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM