Informacija po zaduženju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA
SHODNO ZAKLJUČKU PARLAMENTA F BIH ZA PERIOD 01.04.-15.04.2022 GOD.

I..Nadzor na osnovu Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate :
1. NA COMPANY D.O.O. SARAJEVO-BINJEŽEVO
2. NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA-BUGOJNO
3 . HOLDINA D.O.O. SARAJEVO – STUP
4. GROUP PAUK D.O.O. DOMALJEVAC
5. BM PROMET D.O.O. BREZA
6. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO-LUKAVAC
7. ČULE PROMET D.O.O. MOSTAR-ORTIJEŽ

Nadzor nad radom gore navedenih distributara naftnih derivata vršen je na osnovu predstavki građana i izvještaja sa sistema IS NK PND Federalnog ministarstva trgovine te je utvrđeno 7 nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate.
Na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena (Službene novine Federacije broj: 2/95, 70/08 ) propisanje: „ Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.).
Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.“

2.Nadzor na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode:

PRAVNA LICA:
1. ENA 91 D.O.O. TUZLA
2. BM COMPANY D.O.O. ŽIVINICE.
3. INTER COMMERC D.O.O. MOSTAR
4. BARE COMMERCE D.O.O ČITLUK
5. BINGO D.O.O. TUZLA -SREBRENIK
6. MIK COMPANY D.O.O. MOSTAR
7. MALIŠIĆ D.O.O. ČITLUK
8. ANDREA GIOVANNI D.O.O. ČITLUK
9. MM-TT D.O.O. MOSTAR
10. PROMEX D.O.O. ČAPLJINA
11. BILI BRIG D.O.O. GRUDE .
12 .BEST D.O.O. TRAVNIK–MOSTAR

Nadzor nad radom gore trgovaca vršen je na osnovu predstavki građana te je utvrđeno 12 nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode
Na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena (Službene novine Federacije broj: 2/95, 70/08 ) propisanje: „ Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.).
Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.

One thought on “Informacija po zaduženju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

  1. Povratni ping: Facebook like count

Comments are closed.