Informacija po zaduženju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA ZA PERIOD 1.3. – 15.3.2024. GODINE

I. U periodu od 1.3. do 15.3.2024. godine, Federalni tržišni inspektorat je izvšio 28 nadzora na osnovu Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, u kojima su utvrđene nepravilnosti kod sljedećih subjekata nadzora:

  1. HIFA OIL D.O.O. TEŠANJ BS GRADAČAC
  2. PETROL BH OIL COMPANY DOO SARAJEVO, BS TUZLA-HUSINO

Nadzor nad radom distributera naftnih derivata vršen je na osnovu predstavki građana i izvještaja iz sistema IS NK PND Federalnog ministarstva trgovine, te je kod pomenutih subjekata utvrđeno 5 nepravilnostI u primjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate.

Na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/95, 70/08 ) propisano je: „Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.). Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.“

II. Nadzor na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode je okončan 14.12.2023 godine, u skladu s Odlukom Vlade Federacije BiH: V broj: 1791/2023 od 12.12.2023 godine.

– KRAJ –