Informacija po zaduženju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA ZA PERIOD 16.6. – 30.6.2023. GODINE

I. Nadzor na osnovu Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate.

U ovom izvještajnom periodu nisu vršeni inspekcijski nadzori.

II. U nadzorima na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, nepravilnosti su utvrđene kod četiri (4) subjekata nadzora – pravnih lica i tri (3) subjekta nadzora – fizička lica:

PRAVNA LICA:

  1. PZU B PHARM BIHAĆ OGRANAK 5 KLJUČ
  2. ZU VERDANT SARAJEVO OGRANAK JABLANICA
  3. PLIMA D.O.O. MOSTAR PJ CENTAR 2 MOSTAR
  4. KONZUM D.O.O. SARAJEVO PJ 156 MOSTAR

FIZIČKA LICA:

  1. PRIVATNA PRAKSA ZALIK MOSTAR
  2. TR ISIĆ NOVA MOSTAR
  3. TR ESO MOSTAR

 Nadzori su vršeni na osnovu predstavki građana i u redovnom inspekcijskom nadzoru.

Na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/95, 70/08) propisano je: „Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.). Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM, a fizičko lice novčanom kaznom iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.“

Pregled nadzora za posmatrani period:

  • Nafta i naftni derivati: nije bilo kontrola;
  • Životne i druge namirnice: 31 kontrola;
  • U kontrolama utvrđene nepravilnosti za koje je planirano podnošenje 11 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 6.500,00 KM.

– KRAJ –