Informacija po zaduženju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA ZA PERIOD 1.5. – 15.5.2023. GODINE

U inspekcijskim nadzorima nad  radom distributera naftnih derivata koji su vršeni na osnovu predstavki građana i izvještaja iz sistema IS NK PND Federalnog ministarstva trgovine, nisu utvrđene nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate.

U nadzorima na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, nepravilnosti su utvrđene kod 14 subjekata nadzora – pravnih lica i osam (8) subjekata nadzora – fizičkih lica:

PRAVNA LICA:

 1. MERCATOR BH D.O.O. PJ 092 NOVO SARAJEVO
 2. CM D.O.O. VITEZ PJ SCC CENTAR-SARAJEVO
 3. LUPRIV PLUS D.O.O. MOSTAR OGRANAK SARAJEVO 1 NOVI GRAD
 4. JZU GRADSKA APOTEKA GRAČANICA
 5. UTD BEST D.O.O. TRAVNIK
 6. IVA D.O.O. VITEZ
 7. FIS D.O.O. VITEZ
 8. DM DROGERIE MARKT D.O.O. SARAJEVO PJ ZENICA
 9. KONZUM D.O.O. SARAJEVO PJ 017 VOGOŠĆA
 10. MERCATOR BH D.O.O. SARAJEVO PJ 55 NOVO SARAJEVO
 11. SOFA D.O.O. SARAJEVO PJ 4 VOGOŠĆA
 12. AMKO KOMERC D.O.O.SARAJEVO PJ 36 ILIDŽA
 13. DENY PROM D.O.O. SARAJEVO PJ 23 DOBRINJA
 14. MERCATOR BH D.O.O. SARAJEVO PJ 234 ILIDŽA

FIZIČKA LICA:

 1. TR VOGOŠĆA VOGOŠĆA
 2. TR MARKET OSJEK, ILIDŽA
 3. TR SRETNO HADŽIĆI
 4. TR DUĆAN HADŽIĆI
 5. TR B.A.A.A. ILIDŽA
 6. TR DOKSA ILIDŽA
 7. TR MARKET ILIDŽA
 8. TR EMS ILIDŽA

Za prekršaj  kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM

Nadzori su vršeni na osnovu predstavki građana i u redovnom inspekcijskom nadzoru.

Na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/95, 70/08) propisano je: „Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.). Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM, a fizičko lice novčanom kaznom iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.“

U posmatranom periodu izvršeno je 49 inspekcijskih nadzora nad primjenom odredbi Zakona o kontroli cijena vezano za Odluke o neposrednoj kontroli cijena.                                       

– KRAJ –