Informacija po zaduženju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA ZA PERIOD 16.3. – 31.3.2023. GODINE

U inspekcijskim nadzorima nad  radom distributera naftnih derivata koji su vršeni na osnovu predstavki građana i izvještaja iz sistema IS NK PND Federalnog ministarstva trgovine, nisu utvrđene nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate.

U nadzorima na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, nepravilnosti su utvrđene kod 11 subjekata nadzora – pravnih lica i jednog (1) subjekta nadzora – fizičkog lica:

PRAVNA LICA:

 1. KONZUM D.O.O. SARAJEVO PJ CENTAR SARAJEVO
 2. KONZUM D.O.O. SARAJEVO PJ 0058 SARAJEVO
 3. CM D.O.O. VITEZ PJ 18 LUKAVAC
 4. CM D.O.O. VITEZ PJ 19 TUZLA
 5. YMOR D.O.O. DOMALJEVAC PJ SREBRENIK
 6. MERCATOR D.O.O. SARAJEVO PJ 322 TUZLA
 7. ROBOT GENERAL TRADING D.O.O. SARAJEVO PJ TUZLA
 8. PZU APOTEKA ĐULOVIĆ FARM ŽIVINICE
 9. BELAMIONIX D.O.O. BRĆKO PJ SREBRENIK
 10. GRADSKE APOTEKE TUZLA
 11. MO KOMERC D.O.O. STOLAC

FIZIČKA LICA:

 1. APOTEKA ALABAJČI TUZLA

Nadzori su vršeni na osnovu predstavki građana i u redovnom inspekcijskom nadzoru.

Na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/95, 70/08) propisano je: „Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.). Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM, a fizičko lice novčanom kaznom iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.“

– KRAJ –