Informacija po zaduženju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA ZA PERIOD 1.10. – 31.10.2022. GODINE

Nadzor nad  radom distributera naftnih derivata vršen je na osnovu predstavki građana i izvještaja iz sistema IS NK PND Federalnog ministarstva trgovine, te su kod dva subjekta nadzora utvrđene nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate:

  1. PETROL BH OIL D.O.O. SARAJEVO BS DOBRINJA
  2. PETROL BH OIL D.O.O. SARAJEVO BS PRIGRAĐANI MOSTAR

U nadzorima na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, nepravilnosti su utvrđene kod tri subjekta nadzora – pravna lica:

  1. MERCATOR D.O.O. SARAJEVO PJ POFALIĆI
  2. KONZUM D.O.O. SARAJEVO PJ GRBAVICA
  3. MERCATOR D.O.O. SARAJEVO PJ 153 MOSTAR

Nadzor je vršen na osnovu predstavki građana i u redovnom inspekcijskom nadzoru.

Na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/95, 70/08) propisano je: „Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.). Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.“

– KRAJ –