Informacija o zabranama uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine

U proteklom periodu, u kontinuiranom nadzoru prekograničnog prometa roba, federalni granični inspektori su donijeli dvije zabrane o uvozu pošiljaka u Federaciju Bosne i Hercegovine, kako slijedi:

Dana 24.05.2018. godine, na Carinskoj ispostavi Halilovići, federalni sanitarni inspektor je zabranio uvoz 37 kg jestive himalajske soli, u vrijednosti 113.46 EUR, jer je uvidom u deklaraciju utvrđeno da ista nije jodirana i da nije naznačen rok upotrebe, što je u suprotnosti s odredbama Pravilnika o soli za prehranu ljudi i člana 8. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe. Pošiljka je vraćena pošiljaocu.

Dana 01.06.2018. godine, na CI Sarajevo Aerodrom, federalna sanitarna inspektorica je zabranila uvoz pošiljke dijetetskog proizvoda “Maca Root Extract” u količini od 25 kg – rinfuzno pakovanje, ukupne vrijednosti 625,0 US$, jer ista nije imala deklaraciju iz koje bi se mogao identifikovati proizvod i ostali bitni podaci o pošiljci, te uredne prateće dokumente. Zbog navedenih razloga, pošiljka će se vratiti pošiljaocu.