FUZIP U MEDIJIMA: Direktor Ajdinović u Dnevniku 3 FTV